ridder.punt.nl
Zee visserij vissersschepen en vis
Allerlei
 

 
 
Klik voor het foto - album 
 
 
Of klik de afbeeldingen onder
  
Noordzee          Bries
 
Vissig                Vangst vd dag
 
Koud weer       De Riddervloot
 
Warmer ?        Haai en Walvis
 
Engels                    Funny's
 
Kustwacht               Alaska
 
Russisch                  Duits
 
Hektrawlers          Japans
 
Arnemuiders       Wieringers
 
Texel                 Vlissingers
 
Spaans               Noors
 
Twinrig               Namibië
 
Vuurtorens         Zendschepen
 
Snörrevaad Noorwegen
 
 
 
Salvage of the "Tricolor"
 
 
Klik voor meer foto's
 
 
 
 
Klik voor bijzondere Vis
 
 
Tonijnen
 
Hektrawlers
 
Snappers
 
 
 
 
Belgische Visserschepen

Onestat Teller

Zoeken
Wist U Dat !!
 Wist U Dat....
Wist U dat het aantal soorten van de Nederlandse flora niet afneemt maar toeneemt? Wist U dat er geen algje minder zou groeien als wij allemaal fosfaatvrij zouden wassen? Wist U dat de kans op huidkanker toeneemt door de afbraak van de ozonlaag maar dat die kans evenzeer groeit als men naar Lyon verhuist? Om van de wintersport maar te zwijgen?
 
Deze en vele andere feiten, waarnemingen en redeneringen staan in het bijna 400 bladzijden dikke boek "Nader Bezien" van Prof. Ir. H. P. van Heel dat vanmiddag ten doop wordt gehouden. Het is heldere lectuur, aanstekelijk geschreven en iedereen die zich voor het milieu interesseert, zou het moeten lezen. Het is propvol zaken die wij dachten te weten maar die toch een slag anders liggen dan wij meenden. Ik ga nog even door.
 
Wist U dat er slechts één dode te betreuren viel als gevolg van het ongeluk van Seveso en dat deze de bedrijfsleider was die vier jaar na dato werd vermoord "om de dader te straffen", zoals het pamflet van de zich terreurgroep noemende daders vermeldde? Wist U dat de Deense regering begin 2002 besloot een project van drie grote offshore windparken te annuleren? De operationele risico's waren te groot, de electriciteits-tarieven werden te hoog en de kosten werden te schadelijk voor de economie.
 
Wist U dat architect en stedebouwkundige Pi de Bruijn niet alleen de nieuwe Tweede Kamer heeft ontworpen maar ook betrokken is geweest bij de Bijlmer, waar hij 35 jaar heeft gewoond. Hij zei: "De Bijlmer was een ideologisch statement. Het was het resultaat van een hartstochtelijk egalitarisme. Iedereen moest het hetzelfde zijn.
 
Niemand mocht op de grond wonen, de kop-appartementen kregen geen zijramen. Ieder huis moest hetzelfde zijn". Nu breken we de Bijlmer af. Zo kan ik nog wel een tijd doorgaan. Wie het boek leest, valt van de ene verbazing in de andere.
 
Natuurlijk gaat Prof. Van Heel uitgebreid in op de klimaatverandering. Het Intergovernmental Panel on Climate Change of IPCC houdt zich daarmee bezig. Maar het IPCC munt niet uit in ontvankelijkheid voor kritiek. Centraal in de discussie stond de hockeystick. Die is steeds gebruikt om de temperatuur op aarde over het laatste halve millennium aanschouwelijk te maken: eerst langzaam dalend en sinds kort steil omhoog. Alleen klopt dat beeld niet. In de laatste paar duizend jaar is het geruime tijd flink warmer geweest dan nu hoewel er geen sprake kon zijn geweest van grootschalige uitstoot van CO2 door de mens.
 
Het heeft veel tijd en moeite gekost voordat het IPCC erkende er met die hockeystick naast te hebben gezeten. In de VS hebben 16.000 wetenschappers zich in de zgn "Oregon Declaration" gedistancieeerd van het IPCC. Wie dus beweert dat er geen noemens-waardig verschil van mening onder de mensen van de wetenschap over klimaat-verandering zou bestaan, maakt zich schuldig aan manipulatie.
 
Ik moet bekennen dat ik geen mening over deze zaak heb. Ik heb mij nooit bezig gehouden met de bestudering van de klimaatverandering. Maar de wijze waarop de Deen Lomborg is bejegend, vind ik uiterst bedenkelijk. Lomborg is een statisticus en heeft een linkse achtergrond. Hij noemt zich de "Skeptical Environmentalist". Het blad "Nature" - zeer prestigieus - deelde hem in bij mensen die vinden "dat homo's niet aan aids sterven en dat de Nazi's het niet op de joden hadden gemunt". Die insinuaties zijn te schandelijk voor woorden.
 
De "Danish Committee on Scientific Dishonesty" of DCSD oordeelde dat Lomborg zich had schuldig gemaakt aan "vervaardiging van gegevens, selectief citeren, verdraaiing van conclusies en plagiaat." Dit oordeel van de DCSD is door het Danish Research Agency aan een onderzoek onderworpen. Als gevolg daarvan is de voorzitter van de DCSD afgetreden. Het Deense ministerie van Wetenschap, Technologie en Innovatie heeft op 17-12-03 de conclusies van het DSDC verworpen en op 12-3-04 trok het DSDC de beschuldigingen in.
 
Wat zei Lomborg eigenlijk? "Het gaat niet slechter maar beter met het milieu, alleen nog niet goed genoeg." Als relativerend onderzoek zulke buiten-sporige reacties oproept, is duidelijk dat we te maken hebben met een kerk. Zelf heb ik daar twee maal mee te maken gehad: met de kerk der eurofederalisten en met die der multiculturalisten. Een kerk kent ketters. Lomborg was een ketter. Ik was dat ook. Zou van Heel ook een ketter zijn? We zullen zien.
 
Kerken staan niet garant voor objectief onderzoek. Toen Galileï door een telescoop de manen van Jupiter kon zien, werd hij tegengesproken door menigeen, die zelfs niet door de telescoop wilde kijken. Kerken leiden tot de scientist-activist en daarom is het goed dat een petitie aan de Tweede Kamer in de maak is, waarin wordt gevraagd om een onafhankelijk audit van de stellingname door officiele instanties inzake de klimaatverandering. Die audit lijkt mij een goede zaak.
 
Het kabinet wil de kerncentrale in Borssele nu langer open houden en ook dat lijkt mij een goede zaak. Europa is verslaafd aan olie als de junkie aan de naald. Op het ogenblik moet Europa 50 procent van haar energie-behoefte invoeren.: 45 procent van de olie komt uit het Midden-Oosten en 40 procent van het gas uit Rusland. Als er niets wordt gedaan, stijgt de afhankelijkheid buiten de EU om 2030 tot 70 procent. Onze buitenlandse politiek zal daardoor onder grote druk komen te staan.
 
Kernenergie kan een cruciale bijdrage zijn aan een Europees energiebeleid voor de lange termijn. Zij vermindert de afhankelijkheid van energie-invoer en brengt meer verscheidenheid in energie-bronnen. Maar sommige lidstaten willen atoomenergie afschaffen. Laten we hopen dat dit besluit van de Nederlandse regering een eerste signaal is van nieuw denken.
 
Woensdag 23 februari 2005
Nieuwspoort, Den Haag
Toespraak van Frits Bolkestein ter gelegenheid van de presentatie van het boek "Nader Bezien" van Prof. Ir. H.P. van Heel.
"Nader Bezien" door Prof. Ir. H.P. van Heel
Uitgeverij Quantes
ISBN: 90-5959-029-5
 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Categorieën
Web/Foto links
 
 
 
 
De Schotse visserij
 
 
Hoezo geen vis ??
 
De Deense visserij
 
 
  Hoezo GEEN vis ??
 
 Klik en tel op
 
 
 
 
 
 
Tonijn Purse-Seiners
 
Visserij in de 3de Wereld
 
 
 
Schelpdier kwekerijen Z.A
 
Picassa visserij album
 
 
Foto - Links 2
 
 
 
 
Rubrieken Visserijnieuws
De Rubrieken
 

Olieprijs
 
Sponsor

Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
    Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl